Vyberte stránku

Na setkání bude přítomen Josef Koudelka a tvůrčí tým spojený s touto knihou: grafik publikace Aleš Najbrt a autoři textů – Irena Šorfová, Jan Mlčoch, Josef Moucha, Tomáš Pospěch a Josef Chuchma, který setkání také bude moderovat. Podvečer proběhne ve čtvrtek 9. srpna 2018 od 18 hodin v multifunkčním sále UPM (ulice 17. listopadu 2, Praha 1, druhé podlaží).

Publikaci bude možné na setkání obdržet za muzejní cenu a do zakoupených výtisků pak získat podpis Josefa Koudelky. Knihu KOUDELKA NÁVRATY vydalo UPM společně s nakladatelstvím KANT u příležitosti stejnojmenné výstavy, která v UPM probíhá do 23. září 2018.


Výpravná publikace vyšla u příležitosti obsáhlé retrospektivní výstavy stejného názvu Koudelka: Návraty, která  se koná do 23. 9. 2018 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze u příležitosti osmdesátých narozenin této přední osobnosti současné světové fotografie.

Publikace je stejně jako výstava řazena chronologicky do sedmi kapitol, dle jednotlivých tematických cyklů. Prvním cyklem je soubor vzácných původních autorských zvětšenin z konce 50. let a začátku 60. let s názvem „Začátky“, které Koudelka připravil pro svou první výstavu v roce 1961 v Divadle Semafor.  Následuje soubor raných studií s názvem „Experimenty“, jež jsou důležité pro pochopení originality Koudelkovy tvorby. Další dvě témata vznikala paralelně – stěžejní Koudelkovo téma Cikáni, soubor fotografií, který je dnes považován za klasické dílo světové fotografie, a cyklus „Divadlo“ představující krajní stylizaci formy, výrazné grafické obrazy, které se staly nezaměnitelným autorovým rukopisem v rámci tehdejší divadelní fotografie. Důležitou roli hrála v životě Koudelky rozsáhlá reportáž Invaze 68, která byla důvodem, proč byl nucen v roce 1970 odejít ze své vlasti. Celých pětadvacet let vznikal cyklus nazvaný Exily, snímky zachycující pocit odcizení, vyhnání a nemožnosti návratu. Poslední část tvoří monumentální Panorama, velkoformátové fotografie, které představují tři desetiletí práce mapování vlivu člověka na současnou krajinu.

Obsáhlá fotografická publikace vyšla v české i anglické verzi a kromě Koudelkových fotografií obsahuje i rozsáhlý dokumentační materiál a originální texty šesti autorů, Stuarta Alexandra, Josefa Chuchmy, Jana Mlčocha, Josefa Mouchy, Tomáše Pospěcha a Ireny Šorfové, a dobový text Anny Fárové z roku 1967. Slovo úvodem napsali Helena Koenigsmarková a Daniel Herman.

Koncepce publikace Josef Koudelka

Edičně připravili Josef Koudelka a Irena Šorfová

Grafický design Aleš Najbrt, Studio Najbrt

Texty Helena Koenigtsmarková, Anna Fárová, Stuart Alexander, Josef Chuchma, Jan Mlčoch, Josef Moucha, Tomáš Pospěch a Irena Šorfová

Překlady z angličtiny Eva Hrubá, překlad do angličtiny Derek Paton

Vydalo Uměleckoprůmyslové museum v Praze a  nakladatelství KANT, Karel Kerlický

Fotografie © Josef Koudelka/ Magnum Photos

Formát  240 x 310 mm pevná vazba V8 s ražbou bez přebalu, počet stran: 312, počet reprodukcí: 440

cena (čj): 1400 Kč (pouze v UPM, jinak 1600 Kč)

cena (aj): 1600 Kč (pouze v UPM jinak 1800 Kč)

Publikace byla vydána k výstavě „Koudelka Návraty“ konané ve dnech 22. 3. – 23. 9. 2018 v Uměleckoprůmyslovém museum v Praze. Vydání podpořilo Ministerstvo kultury ČR.