Vyberte stránku

Stručný soupis a podmínek daru Josefa Koudelky České republice

První část daru UPM

-Divadlo, 1964-1970 (60 autorských tisků)

-Divadlo, Tři sestry, (5 autorských tisků)

-Černý trojúhelník, 1994 (34 autorských tisků)

-Invaze 68 (soubor připravený pro výstavu v Praze 2008, 169 fotografií na 70 panelech)

-Teatro del Tempo, (22 autorských tisků)

-Wales, (24 autorských tisků)

-Portugalsko, (17 autorských tisků)

-Camarque, (25 autorských tisků)

-Paříž č. XIII., (13 autorských tisků)

-Panorama, (6 velkoformátových autorských tisků)

-Assigments/ bez názvu, (5 autorských tisků)

-Greece-Periples, (9 autorských zvětšenin)

-Danube – Ulysse´s Gaze, (1 autorský tisk)

-Chaos (32 autorských tisků)

-Invaze 68, (14 autorských tisků), kontakty, časopis Reflex z roku 1990

-(Plakát a leták k výstavě Cikáni v roce 1967).

Druhá část daru UPM

-Začátky, 1958-1961, (14 autorských tisků)

-Experimenty, 1962-1964, (22 autorských tisků)

-Cikáni, 1963-1969, (111 autorských tisků)

-Invaze, 1968, (11 autorských tisků)

-Exily, 1968-1984, (65 autorských tisků)

-Chaos/Panorama, 1986-2005, (46 autorských tisků)

Dar Josefa Koudelky Národní galerii:

-Soubor De-Creazione, (9 panoramatických fotografií a 3 triptychy, toho času vystavené ve Veletržním paláci Národní Galerie Praha do 23.9.2018)

-Cikáni, soubor z výstavy v roce 1967, (22 autorských tisků)

Rovněž je v jednání dar Moravské galerii v Brně.

Podmínky daru

Vlastnické právo k darovanému dílu nelze převést na třetí osobu.

Zpřístupnění darovaného díla pro vědecké a badatelské účely v rozsahu a za podmínek obvyklých v předních evropských institucích.

Zajištění uskladnění darovaného díla v klimatizovaném prostředí při optimální teplotě a vlhkosti (dle standardů Mezinárodní rady muzeí – International Councils of Museums). Umožnit kontrolu uskladnění darovaného díla.

Při vystavování celých souborů darovaného díla zachovat autorovo schéma výstav.

Zařazení autora do stálé expozice muzea.

Umožnit cestování darovaného díla do tuzemských i zahraničních institucí, za předpokladů že taková instituce dodržuje veškeré výstavní a manipulační předpisy a standardy.

Publikovat Katalog darovaného díla – soupis daru.

Popiska k fotografii výše: Ze souboru Cikáni, Slovensko 1967 © Josef Koudelka/ Magnum Photos